Category: หลักการทำงานของเครื่อง

รู้จัก UVGI เทคโนโลยีที่เราเลือกใช้กำจัดเชื้อโรค

รู้จัก UVGI เทคโนโลยีที่เราเลือกใช้กำจัดเชื้อโรค UVGI technology

“UVGI” เป็นระบบที่มีการใช้แสง UV ความเข้มข้นสูง ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าและทำลายเชื้อโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย UVGI ย่อมาจาก ??????????? ?????????? ??????????? ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้งานยาวนานกว่า 100 ปี โดยเฉพาะในประเทศแถบทวีปยุโรป เริ่มจากการใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ พื้นผิวต่าง ๆ และต่อยอดมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ โดยเริ่มใช้ในโรงพยาบาล โรงเรียน คลินิก สถานที่สาธารณะรวมถึงบ้านเรือน หากมองถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ UVGI สามารถยืนยันได้จากการที่ หน่วยงานระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น  ??? (??????? ??? ??????? ??????? ??? ??????????) แนะนำให้ใช้ระบบ UVGI โรงพยาบาล ?????? (???????? ??????? ?? ???????, ????????????? ??? ???-???????????? ?????????) แนะนำให้ใช้ระบบ UVGI ในระบบปรับอากาศในอาคาร  WHO หรือองค์การอนามัยโลก ที่ได้ออกมารับรองและแนะนำให้ใช้ระบบ UVGI เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของวัณโรค ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อทางอากาศ […]

ความแตกต่างระหว่าง เครื่องฟอกอากาศ/เครื่องปรับอากาศ/เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

ความแตกต่างระหว่าง เครื่องฟอกอากาศ/เครื่องปรับอากาศ/เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ solution comparison

หลากหลายความสงสัยที่เกิดขึ้น ว่าถ้ามีเครื่องนั้นอยู่แล้ว จำเป็นต้องมีเครื่องอื่นที่ทำงานคล้ายๆ กันอีกหรือไม่? วันนี้แอดมินและ Goodtech Thailand จะมาช่วยให้เห็นภาพไปพร้อมๆ กันครับ.  เครื่องฟอกอากาศ  เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพื่อป้องกันปัญหาจากมลภาวะฝุ่นละออง PM2.5 โดยทำหน้าที่กรองฝุ่น สิ่งแปลกปลอม และกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในอากาศ ซึ่งทำงานโดยการดูดอากาศเข้าสู่ตัวเครื่องผ่านตัวกรองต่าง ๆ เพื่อดักจับสิ่งเหล่านี้เอาไว้ แล้วปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาแทน  เครื่องปรับอากาศ  หรือที่นิยมเรียกกันว่า “แอร์” ออกแบบมาเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิของอากาศภายในบริเวณห้องหรือพื้นที่ที่ต้องการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมตามจุดประสงค์ของการใช้งาน ในต่างประเทศที่มักมีอากาศเย็น ก็มีการใช้ “ฮีตเตอร์” เพื่อปรับอุณหภูมิให้อุ่นขึ้น โดยในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศ หลากหลายแบรนด์ จะมีฟังก์ชันเสริมที่ช่วยลดความชื้น และทำให้อากาศบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นด้วย  เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ  ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับจัดการกับเชื้อโรคโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น UV Care254 Airflow ด้วยการใช้รังสี UVC ที่มีความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร เหมาะต่อการฆ่าเชื้อโรค ได้แบบ Realtime เข้าทำลาย DNA และ RNA ของเชื้อโรค ทั้งปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ตอบโจทย์กับสถานการณ์ Covid-19 แพร่ระบาดในปัจจุบันอย่างยิ่ง […]

รีวิว เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วย UV-C แบบปิด

https://youtu.be/N-bpff-kXdc รีวิว UV Care254 Airflow จากแบรนด์ Sol-n เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสี UV-C ระบบปิด มนุษย์และสัตว์เลี้ยงอยู่ในห้องได้ปลอดภัย ขณะที่เครื่องเปิดใช้งาน มั่นใจในความปลอดภัยด้วยการทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยจากหลากหลายหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ โดย รายการแบไต๋ไฮเทค ข้อมูลที่น่าสนใจ 00:00 เล่าถึงการระบาด โควิค-19 00:57 รูปแบบการฆ่าเชื้อในอากาศ 03:02 เล่าถึงบริษัท Sol-N Tech 03:29 รีวิว UV Care254 Airflow 04:35 ดีไซน์และการออกแบบ 04:49 การทำงานของเครื่อง 06:03 วิธีการใช้งานเครื่อง 06:28 ข้อสังเกตจากแบไต๋ 07:26 รีวิวที่ดีต้องมีราคา 07:58 บริการหลังการขาย ✅ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ✅ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ✅ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ✅ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค […]